تحلیل: دولت با دامن زدن به دعوای ساختگی با مجلس طرح هدفمندی را مسکوت می گذارد.

بالاخره سیاست دولت مشخص شد. طبق اعلام خبرگزاری مهر دولت قرار است به 60 میلیون و پانصد هزار ایرانی ماهانه 40 هزار و پانصد تومان در چهار ماه پایانی سال پرداخت نماید. به عبارت دیگر ده هزار میلیارد تومان در چهار ماه توسط دولت پرداخت خواهد شد. با توجه به اینکه دولت دو برابر مبلغ پرداختی باید از محل آزاد سازی درآمد داشته باشد لذا درآمد دولت همان 20 هزارمیلیارد تومانی خواهد بود که قانون هم پیش بینی کرده است.

 اما دولت یک انحراف فاحش در اجرای قانون ایجاد کرده است.  طبق قانون قرار بود که درآمد دولت از آزاد سازی قیمت ها در 12 ماه برابر 20 هزار میلیارد تومان باشد اما دولت می خواهد این مبلغ را در 4 ماه کسب نماید. به عبارت دیگر افزایش قیمت ها سه برابر پیش بینی اولیه خواهد بود. معنی این برنامه اینست که دولت می خواهد آزاد سازی قیمت ها را به شکلی انجام دهد که اگر درآمد را به جای چهار ماه در 12 ماه محاسبه کنیم در همان سال اول 60 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.  این عدد چیزی برابر کل یارانه هایی است که دولت روی همه اقلام مشمول یارانه پرداخت می نماید. به عبارت دیگر دولت می خواهد همه آزاد سازی قیمت ها را به یکباره انجام دهد و بر خلاف قانون به جای حذف تدریجی، همه قیمت ها را یک شبه افزایش دهد.

                                                                                                                     
اما دولت چرا این کار را کرده است؟ آیا واقعا اراده دولت بر اجرای قانون است؟ به نظر نمی رسد. دولت چنان در قانون انحراف ایجاد کرده است که تنها ایجاد دعوایی مصنوعی با مجلس می تواند توجیه کننده این انحراف بزرگ باشد. این انحراف آنقدر بزرگ است که حتی فراتر از آستانه تحمل مجلسی بی بخار است و لذا مجلس به مخالفت با طرح هدفمندی یارانه ها خواهد پرداخت. چرا که اینچنین شکل اجرای قانون، انحرافی بزرگ از قانون است.  دولت آزاد سازی قیمت ها را به جای پنج سال می خواهد در یک شب انجام دهد.

.  پیش بینی روزهای بعد چندان سخت نیست. مجلس به مخالف با اجرای برنامه غیرقانونی دولت خواهد پرداخت و از طرف دیگر دولت بر اجرای قانون مطابق میل خود اصرار خواهد کرد و این به معنای اینست که باید در  روزهای آینده شاهد جنگ تمام عیار (هر چند ساختگی) بین دولت و مجلس باشیم . به هر صورت انحراف دولت از قانون آنقدر فاحش است که پیش بینی مسکوت گذاردن طرح در مجلس دور از انتظار نخواهد بود.

 تحلیل من اینست که اصولا دولت اراده ای بر اجرای قانون ندارد و یا اینکه به این نتیجه رسیده است که تبعات اجرای طرح بسیار وحشتاک تر از فرضیات ساده انگارانه اولیه است و لذا با چنین کارهایی اتفاقا می خواهد با دامن زدن به دعوای خود با مجلس به شکلی آبرومندانه از اجرای طرح شانه خالی کند.

روزهای پر ماجرایی در پیش است اما شک ندارم که نتیجه نهایی این ماجرا توقف اجرای طرح خواهد بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید