چرا حاکمیت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شانه خالی کرد؟

قبل از هر چیز باید اذعان شود که سخنان امشب احمدی نژاد نه موضع دولت بلکه موضع حاکمیت در انصراف از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. از همان ابتدای ارائه بودجه مشخص بود که دولت می خواهد با ایجاد دعوای ساختگی با مجلس از زیر بار اجرای طرح شانه خالی کند. اما دلیل انصرف دولت از اجرای طرح چیست؟ مشخص است. این طرح باعث فروپاشی نظام می گردد و به هیچ عنوان جرات اجرای آن نیست.

 کارکرد این طرح صرفا جنبه انتخاباتی داشته است که به کمک آن بتوانند رای طبقات محروم را به هوای پرداخت مبلغ کلان ماهیانه جذب نمایند. دولت بدون اینکه جزئیات این طرح را اعلام نماید با ایجاد ذهینت کاذب در مورد پرداخت مبلغ کلان ماهیانه توانست حمایت طبقات محروم را با دروغ گویی جلب نماید اما هیچ گاه تبعات اجرای این طرح برای مردم مشخص نگردید.

بهتر است به صورت اجمالی تبعات اجرای این طرح بررسی شود. حتی اجرای این طرح با فرض درآمد 20 هزار میلیارد تومانی (و نه 40 هزارمیلیار تومان ) به معنای افزایش وحشتناک در قیمت حاملهای انرژی است. در پیشنویس این طرح برای تامین درآمد مورد نظر باید قیمت حامل خای انرژی به شرح ذیل تغییر نماید:

 

در ازای افزایش قیمت ها به شرح فوق مقرر شده بود که ماهیانه مبلغ 11 هزار تومان به هر نفر پرداخت شود. از آن عجیب تر اینکه دولت پیشنهاد دو برابر مبلغ فوق را داده بود و این به معنی دو برابر شدن درصد افزایش قیمتهای فوق (در ازای پرداخت ماهیانه 22 هزار تومان) است.

اجرای طرحی با مشخصه های فوق حتی در شرایطی که اعتماد کامل به یک نظام سیاسی وجود داشته باشد می تواند چالش های سیاسی و اجتماعی فراوانی را برای دولت ایجاد نماید. چه رسد به اینکه در موقعیت کنونی که بخشی زیادی از مردم منتقد حاکمیت می باشند به هیچ عنوان فضای مساعدی برای اجرای این طرح وجود ندارد. اجرای این طرح به معنای گسترش دامنه مخالفت با دولت از شهرهای بزرگ و طبقه متوسط به شهرهای کوچک و طبقات پائین تر خواهد بود و به عبارت دیگر مخالفت با نظام سیاسی بسیار گسترده تر خواهد گردید و حاکمیت نه اراده و نه جرات مواجه شدن با چنین سطحی از مخالفت عمومی ندارد.

دو حالت وجود دارد. حالت اول ایسنت که دولت از ابتدا بدون تامل و بررسی دقیق اقدام به ارائه این طرح نموده است. به عبرات دیگر حساب کتابهای دقیقی در مورد نحوه تامین منابع اجرای طرح، میزان افزایش حامل های انرژی و نحوه بازتوزیع درآمدها وجود نداشته است و اکنون مشخص گردیده که امکان اجرای این طرح با پیش فرض های اولیه وجود ندارد.

حالت دوم اینست که دولت از همان ابتدا به مردم دروغ گفته است و این طرح صرفا جنبه انتخاباتی داشته است و دولت تلاش نموده است با تاکید زیاد روی پرداخت مبلغ کلان ماهیانه و بدون تبیین هزینه اجرای این طرح برای مردم عادی رای طبقات پایین را جذب نماید. به عبارت دیگر دولت با دادن چنین طرحی امیدی کاذب در طبقات محروم ایجاد نموده است  و توسل به روشهای حیله گرانه رای طبقات پایئن را کسب نموده است.

هر یک از دو حالت فوق صحیح باشد نتیجه تفاوتی نمی کند. مشخص است که اکنون نظام به این نتیجه رسیده است که اجرای این طرح تبعات سنگینی برای حاکمیت ایجاد خواهد نمود و لذا با طرح مسئله رفراندوم می خواهند اقدام به خرید زمان بنمایند. سخنان امشب احمدی نژاد به معنای شروع بحث های فرسایشی چندساله است و می تواند این موضوع تا پایان دولت احمدی نژاد طول بکشد.

طنز ماجرا در این جاست که دوطرف دعوای امشب یعنی دولت و مجلس در این انتخابات در یک جبهه قرار داشته اند و مسخره است که جناب توکلی به رغم شناخت خود از مواضع اقتصادی احمدی نژاد در این انتخابات از وی حمایت نمود. سخنان احمدی نژآد به معنی تعلیق چند ساله طرح هدفمند کردن یارانه ها است اما اتفاقا پیشنهاد تعلیق این طرح ابتدائا توسط توکلی مطرح شده بود و همه این نشانه ها حاکی از تصنعی بودن این دعواها و اراده حاکمیت در تعلیق این طرح است.

بازی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فقط یک بازنده دارد و آن هم مردمی هستند که اسیر وعده های دروغین دولتی شدند که با ایجاد امید کاذب و وعده های توخالی توانست رای آنها را جلب نماید.   

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

من واقعا گیح شدم؟>میگن آقای احمدی نژاد گفته طرح رو به رفراندوم می ذاره.درسته؟

mojtaba hojatoleslami

سلام رندا تکیددین نویسندهٔ ساکن پاریس نوشته که تمام نیروگهای اتمی‌ در دنیا باید برسی‌ بشوند که آیا اینها خطرناک هستند یا نه‌. با این اتفاقاتی که سر مردم ژاپن آمده باید مطمئن بشویم که آیا این رآکتور روسی بوشهر که عمرش را کرده مثل هواپیماهای روسی است یا نه‌. هواپیماهای روسی دوست دارند پایین بیفتند اما نیروگاه اتمی‌ بوشهر وقتی‌ منفجر بشه ما را حتما به طرف بالا خواهد برد. همهٔ دنیا ساخت نیروگاه اتمی‌ را متوقف کردند. ما تنها کشوری هستیم که صبح تا شب اورانیوم میسازیم و عجله داریم بوشهر راه بیفتد. می‌گویند نیروی اتمی‌ حق ملت ایران است والله لگد زدن هم حق الاغ است ولی‌ ممکن است صاحبش را به کشتن بدهد.