شهرام امیری در 10 سکانس: آیا مقامات اطلاعاتی ایران مقهور سناریوی سیا شده اند؟

شهرام امیری به عنوان یک قهرمان ملی و در لباس یک "دانشمند" هسته ای در حال بازگشت به تهران است. اما پشت پرده بازی رسانه ای در مورد این فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه مالک اشتر چیست؟ کدام روایت صحیح است؟ روایت مقامات ایرانی که او ربوده شده است و اکنون این "دانشمند" در حال بازگشت به تهران است؟ و یا روایت آمریکایی ها که به زعم آنها او آزادانه آمده است و آزادانه در حال بازگشت است؟  و یا روایت سومی هم هست که در آن مقامات سیا توانسته اند مهره سوخته خود را که بازگشتش در هر کشور دیگری به عنوان یک جاسوس نطامی با حکم اعدام مواجه می گردید در لباس یک قهرمان ملی به مقامات اطلاعاتی ایران برگشت بزنند.

و این هم جزئیات سناریوی سوم: آیا محتمل است که داستان شهرام امیری به شرح 12 سکانس زیر باشد؟ شاید!

1.شهرام امیری به اراده خودش به خاک آمریکا می رود.
2. آمریکایی ها به هوای استفاده از اطلاعات محرمانه وی با درخواست امیری موافقت می نمایند.
3.آمریکایی ها شهرام امیری را تخلیه اطلاعاتی می نمایند. پس از تخلیه اطلاعاتی شهرام امیری برای آمریکا مهره ای سوخته شده است.
4. شهرام امیری از رفتن به آمریکا پشیمان می شود و تصمیم می گیرد که به ایران برگردد.( اینکه چرا شهرام امیری می خواهد به ایران برگردد احتمالا به خاطر اینست که خانواده وی در ایران است و وی نتوانسته است خانواده اش را از کشور خارج نماید.)
5. شهرام امیری که به آمریکا فرار کرده استبه دنبال طراحی یک سناریوی هوشمندانه  است که به جای اینکه با لباس یک جاسوس به ایران برگردد به عنوان یک قهرمان ملی برگردد.
6. آمریکایی ها که دیگر امیری برایشان مهره ای سوخته است با درخواست امیری مبنی بر بازگشت به ایران موافقت می نمایند. امیری و سیا با یک طرح هوشمندانه مقامات اطلاعاتی ایران را بازی می دهند.
7. امیری خود را به عنوان کسی که دزدیده شده است به مقامات اطلاعاتی ایران معرفی می نمایند.
8. مقامات اطلاعاتی ایران به خیال اینکه کشف بزرگی کرده اند موضوع را رسانه کرده و به خیال قدرت نمایی پای شهرام امیری را حتی به 20:30 می کشانند.
9. در کمال ناباوری امیری اکنون در حال بازگشت به ایران است. این اتفاق مقامات اطلاعاتی ایران را شگفت زده کرده است تا جایی که متکی گفته است که باید معلوم شود که شهرام امیری این دو سال کجا بوده است.
10. آیا شهرام امیری به زندگی و کار عادی باز خواهد گشت؟ و یا تا پایان عمر باید زندگی توام با کنترل و حبس را انتظار داشته باشد؟
و پایان داستان: آیا مقامات اطلاعاتی ایران حاضرند به قیمت بر باد دادن حیثیت خود با زندانی کردن امیری، شکست اطلاعاتی خود  از سیا را اعلام عمومی نمایند؟

/ 0 نظر / 14 بازدید